1 lipca 2022

Dostawa urządzeń kontrolno-pomiarowych i badawczych

Numer postępowania ZP 21/2022
Rodzaj zamówienia Dostawa
Data ogłoszenia 01.07.2022
Termin składania ofert/wniosków 21.07.2022 09:00:00
Status postępowania Zakończone
Link do platformy

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/0893d1cd-08d5-4c4c-b095-695aee7f6c17

Załączniki

Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar i typ Pobierz
1. Ogłoszenie o zamówieniu 01.07.2022 205,37 KB (pdf) Pobierz załącznik
2. SWZ – Dostawa urządzeń ZP 21_2022 01.07.2022 290,57 KB (pdf) Pobierz załącznik
3. Załącznik nr 1.1 – 1.10 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia 01.07.2022 98,22 KB (docx) Pobierz załącznik
4. Załącznik nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy 01.07.2022 140,00 KB (doc) Pobierz załącznik
5. Załącznik nr 3 do SWZ – Wzór Formularza ofertowego 01.07.2022 52,88 KB (docx) Pobierz załącznik
6. Załącznik nr 4.1 do SWZ – Formularz cenowy, Część 1 01.07.2022 11,65 KB (xlsx) Pobierz załącznik
7. Załącznik nr 4.2 do SWZ – Formularz cenowy, Część 2 01.07.2022 11,30 KB (xlsx) Pobierz załącznik
8. Załącznik nr 4.3 do SWZ – Formularz cenowy, Część 3 01.07.2022 11,61 KB (xlsx) Pobierz załącznik
9. Załącznik nr 4.4 do SWZ – Formularz cenowy, Część 4 01.07.2022 11,63 KB (xlsx) Pobierz załącznik
10. Załącznik nr 4.5 do SWZ – Formularz cenowy, Część 5 01.07.2022 11,84 KB (xlsx) Pobierz załącznik
11. Załącznik nr 4.6 do SWZ – Formularz cenowy, Część 6 01.07.2022 13,09 KB (xlsx) Pobierz załącznik
12. Załącznik nr 4.7 do SWZ – Formularz cenowy, Część 7 01.07.2022 12,03 KB (xlsx) Pobierz załącznik
13. Załącznik nr 4.8 do SWZ – Formularz cenowy, Część 8 01.07.2022 11,69 KB (xlsx) Pobierz załącznik
14. Załącznik nr 4.9 do SWZ – Formularz cenowy, Część 9 01.07.2022 11,59 KB (xlsx) Pobierz załącznik
15. Załącznik nr 4.10 do SWZ – Formularz cenowy, Część 10 01.07.2022 11,59 KB (xlsx) Pobierz załącznik
16. Załączniki od nr 5 do SWZ 01.07.2022 21,98 KB (docx) Pobierz załącznik
WYJAŚNIENIA I ZMIANY SWZ ZP 21_2022 z dnia 07.07.2022 (1) 07.07.2022 120,83 KB (pdf) Pobierz załącznik
Załącznik nr 1.4 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia- po zmianie z dnia 07.07.2022 07.07.2022 27,83 KB (docx) Pobierz załącznik
Zmiana SWZ 11.07.2022 (1) 11.07.2022 153,81 KB (pdf) Pobierz załącznik
Zmiana ogłoszenia 11.07.2022 35,83 KB (pdf) Pobierz załącznik
WYJAŚNIENIA i ZMIANY treści SWZ ZP 21_2022 z dnia 13.07.2022 13.07.2022 176,95 KB (pdf) Pobierz załącznik
Zalacznik-nr-1.6 do-SWZ-Opis-przedmiotu-zamowienia_po zmianach 13-07-2022 13.07.2022 57,13 KB (docx) Pobierz załącznik
Zalacznik-nr-1.7 do-SWZ-Opis-przedmiotu-zamowienia_po zmianach 13-07-2022 13.07.2022 36,06 KB (docx) Pobierz załącznik
Załącznik nr 4.7 do SWZ – Formularz cenowy Część 7 po zmianach 13.07.2022 13.07.2022 12,00 KB (xlsx) Pobierz załącznik
Zmiana ogłoszenia z dnia 13.07.2022 13.07.2022 35,82 KB (pdf) Pobierz załącznik
Zalacznik-nr-1.7 do-SWZ-Opis-przedmiotu-zamowienia_po zmianach 18-07-2022 18.07.2022 36,17 KB (docx) Pobierz załącznik
Zmiana SWZ 18.07.2022 18.07.2022 353,22 KB (docx) Pobierz załącznik
Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 21.07.2022 122,44 KB (pdf) Pobierz załącznik
Informacja z otwarcia ofert ZP21 2022 21.07.2022 132,54 KB (pdf) Pobierz załącznik
Zawiadomienie o wyniku postępowania ZP 21_2022 29.07.2022 166,85 KB (pdf) Pobierz załącznik
  • Wytwarzający / odpowiadający:
  • Stanowisko:
  • Czas wytworzenia:
  • Udostępniający
  • Stanowisko:
Data publikacji:01.07.2022 15:14
Ilość wyświetleń: