14 lutego 2018

Dostęp do informacji publicznej

 

TDT udostępnia informacje publiczne zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej oraz ustawą z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego:

  1. w niniejszym Biuletynie Informacji Publicznej TDT – wszystkie te informacje, które podlegają udostępnieniu na stronie podmiotowej BIP zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej;
  2. na portalu danych, o którym mowa w w/w ustawie z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.
  3. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w BIP lub na portalu danych, jest udostępniana w formie i terminach przewidzianych w ustawie o dostępie do informacji publicznej:
  1. na pisemny wniosek zainteresowanego,
  2. bez pisemnego wniosku w formie ustnej lub pisemnej, o ile może być niezwłocznie udostępniona.

 

W celu uzyskania informacji publicznej z zakresu działania TDT prosimy o wypełnienie wniosku o udostępnienie informacji publicznej i przesłanie go pod adresem:

Transportowy Dozór Techniczny
Puławska 125
02-707 Warszawa

lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, m.in. przez ePUAP.

 

Jednocześnie TDT wskazuje, że celem dostępu do informacji publicznej jest umożliwienie zainteresowanym obywatelom pozyskania informacji o sprawach publicznych. Uzyskanie informacji przetworzonej jest możliwe w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego.

 

UWAGA:

Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej wystąpią dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, TDT powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, zgodnie z art. 15 ustawy o dostępie do informacji publicznej.

 

 

Odwiedziny:

  • Wytwarzający / odpowiadający:Mariusz Sagan
  • Stanowisko:
  • Czas wytworzenia:07.04.2009
  • Udostępniający
  • Stanowisko:
Data publikacji:14.02.2018 14:13
Ilość wyświetleń: