20 kwietnia 2018

Struktura organizacyjna

Zadania związane z działalnością Transportowego Dozoru Technicznego realizowane są przez:

  1. Wydziały TDT:
  • Akademia TDT – Centrum Szkoleniowo Doradcze TDT
  • Wydział Administracji,
  • Wydział Certyfikacji i Oceny Zgodności;
  • Wydział do Spraw Odbiorów Technicznych,
  • Wydział Egzaminów,
  • Wydział Finansowy,
  • Wydział Homologacji Pojazdów,
  • Wydział Informatyki i Bezpieczeństwa Informatycznego,
  • Wydział Kontroli,
  • Wydział Promocji,
  • Wydział Stacji Kontroli Pojazdów,
  • Wydział Techniki,
  • Wydział Zamówień Publicznych.
  1. Samodzielne stanowiska:
  • Stanowisko do Spraw Audytu Wewnętrznego,
  • Stanowisko do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy,
  • Stanowisko do Spraw Kadr,
  • Stanowisko do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych,
  • Stanowisko do Spraw Prawnych,
  • Stanowisko do Spraw Systemu Zarządzania i Ochrony Danych Osobowych.
  1. Oddziały terenowe TDT:
  • Oddział Terenowy TDT z siedzibą w Warszawie, obejmujący swoim zakresem działania obszar województw: mazowieckiego, łódzkiego i podlaskiego,
  • Oddział Terenowy TDT z siedzibą w Lublinie, obejmujący swoim zakresem działania obszar województw: lubelskiego i świętokrzyskiego,
  • Oddział Terenowy TDT z siedzibą w Krakowie, obejmujący swoim zakresem działania obszar województw: małopolskiego i podkarpackiego,
  • Oddział Terenowy TDT z siedzibą w Katowicach, obejmujący swoim zakresem działania obszar województw: śląskiego i opolskiego,
  • Oddział Terenowy TDT z siedzibą w Gdańsku, obejmujący swoim zakresem działania obszar województw: pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego,
  • Oddział Terenowy TDT z siedzibą we Wrocławiu, obejmujący swoim zakresem działania obszar województwa dolnośląskiego,
  • Oddział Terenowy TDT z siedzibą w Poznaniu, obejmujący swoim zakresem działania obszar województw: wielkopolskiego i lubuskiego,
  •  Oddział Terenowy TDT z siedzibą w Szczecinie, obejmujący swoim zakresem działania obszar województwa zachodniopomorskiego.
  1. Zamiejscowe zespoły inspektorów w oddziałach terenowych TDT w:
  • Warszawie – Zespół Inspektorów w:

– Łodzi, obejmujący swoim zakresem działania obszar województwa łódzkiego,

– Białymstoku, obejmujący swoim zakresem działania obszar województwa podlaskiego,

  • Lublinie – Zespół Inspektorów w:

– Kielcach, obejmujący swoim zakresem działania obszar województwa świętokrzyskiego,

  • Gdańsku – Zespół Inspektorów w:

– Bydgoszczy, obejmujący swoim zakresem działania obszar województwa kujawsko-pomorskiego,

– Olsztynie, obejmujący swoim zakresem działania obszar województwa warmińsko-mazurskiego,

  • Krakowie – Zespół Inspektorów w:

– Rzeszowie, obejmujący swoim zakresem działania obszar województwa podkarpackiego.

  1. Laboratorium TDT z siedzibą w Krakowie, wraz z:
    – Filią Laboratorium TDT w Warszawie.

Dane adresowe jednostek organizacyjnych (wydziałów, oddziałów terenowych, zamiejscowych zespołów inspektorów i Laboratorium) znajdują się na stronie:

Lista danych kontaktowych

 

Odwiedziny:

  • Wytwarzający / odpowiadający:Mariusz Sagan
  • Stanowisko:
  • Czas wytworzenia:07.04.2009
  • Udostępniający
  • Stanowisko:
Data publikacji:20.04.2018 13:39
Ilość wyświetleń:
  • Zaktualizowane 24.11.2022 10:37 przez Mariusz Sagan
  • Zaktualizowane 24.11.2022 10:37 przez Ewa Dorobińska
  • Zaktualizowane 11.05.2021 09:22 przez Ewa Dorobińska