20 kwietnia 2018

Struktura organizacyjna

Zadania związane z działalnością Transportowego Dozoru Technicznego realizowane są przez:

 1. Wydziały TDT:
 • Akademia TDT – Centrum Szkoleniowo Doradcze TDT
 • Wydział Administracji,
 • Wydział Zarządzania Nieruchomościami,
 • Wydział Certyfikacji i Oceny Zgodności,
 • Wydział do Spraw Kontaktu z Klientem,
 • Wydział Egzaminów,
 • Wydział Finansowy,
 • Wydział Homologacji Pojazdów,
 • Wydział Informatyki i Bezpieczeństwa Informatycznego,
 • Wydział Kontroli,
 • Wydział Promocji,
 • Wydział Stacji Kontroli Pojazdów,
 • Wydział Techniki,
 • Wydział Zamówień Publicznych,
 • Wydział Nadzoru Rynku.
 1. Samodzielne stanowiska:
 • Stanowisko do Spraw Audytu Wewnętrznego,
 • Stanowisko do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy,
 • Stanowisko do Spraw Kadr,
 • Stanowisko do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych,
 • Stanowisko do Spraw Prawnych,
 • Stanowisko do Spraw Systemu Zarządzania,
 • Stanowisko do Spraw Ochrony Danych Osobowych.
 1. Oddziały terenowe TDT:
 • Oddział Terenowy TDT z siedzibą w Warszawie, obejmujący swoim zakresem działania obszar województw: mazowieckiego, łódzkiego i podlaskiego,
 • Oddział Terenowy TDT z siedzibą w Lublinie, obejmujący swoim zakresem działania obszar województw: lubelskiego i świętokrzyskiego,
 • Oddział Terenowy TDT z siedzibą w Krakowie, obejmujący swoim zakresem działania obszar województw: małopolskiego i podkarpackiego,
 • Oddział Terenowy TDT z siedzibą w Katowicach, obejmujący swoim zakresem działania obszar województw: śląskiego i opolskiego,
 • Oddział Terenowy TDT z siedzibą w Gdańsku, obejmujący swoim zakresem działania obszar województw: pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego,
 • Oddział Terenowy TDT z siedzibą we Wrocławiu, obejmujący swoim zakresem działania obszar województwa dolnośląskiego,
 • Oddział Terenowy TDT z siedzibą w Poznaniu, obejmujący swoim zakresem działania obszar województw: wielkopolskiego i lubuskiego,
 •  Oddział Terenowy TDT z siedzibą w Szczecinie, obejmujący swoim zakresem działania obszar województwa zachodniopomorskiego.
 1. Zamiejscowe zespoły inspektorów w oddziałach terenowych TDT w:
 • Warszawie – Zespół Inspektorów w:

– Łodzi, obejmujący swoim zakresem działania obszar województwa łódzkiego,

– Białymstoku, obejmujący swoim zakresem działania obszar województwa podlaskiego,

 • Lublinie – Zespół Inspektorów w:

– Kielcach, obejmujący swoim zakresem działania obszar województwa świętokrzyskiego,

 • Gdańsku – Zespół Inspektorów w:

– Bydgoszczy, obejmujący swoim zakresem działania obszar województwa kujawsko-pomorskiego,

– Olsztynie, obejmujący swoim zakresem działania obszar województwa warmińsko-mazurskiego,

 • Krakowie – Zespół Inspektorów w:

– Rzeszowie, obejmujący swoim zakresem działania obszar województwa podkarpackiego.

 1. Laboratorium TDT z siedzibą w Krakowie, wraz z:
  – Filią Laboratorium TDT w Warszawie,
  – Filią Laboratorium TDT w Szczecinie.

Dane adresowe jednostek organizacyjnych (wydziałów, oddziałów terenowych, zamiejscowych zespołów inspektorów i Laboratorium) znajdują się na stronie:

Lista danych kontaktowych

 

Odwiedziny:

 • Wytwarzający / odpowiadający:Mariusz Sagan
 • Stanowisko:
 • Czas wytworzenia:07.04.2009
 • Udostępniający
 • Stanowisko:
Data publikacji:20.04.2018 13:39
Ilość wyświetleń: