19 kwietnia 2018

Status Prawny TDT

Transportowy Dozór Techniczny jest państwową osobą prawną utworzoną na podstawie art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym.

Działa jako specjalistyczny organ dozoru technicznego na podstawie:

Transportowy Dozór Techniczny jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

Transportowy Dozór Techniczny prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na podstawie art. 61 ust.1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym.

 

Odwiedziny:

  • Wytwarzający / odpowiadający:Mariusz Sagan
  • Stanowisko:
  • Czas wytworzenia:07.04.2009
  • Udostępniający
  • Stanowisko:
Data publikacji:19.04.2018 13:35
Ilość wyświetleń: