15 września 2022

Informacja o dokonanych darowiznach / nieodpłatnym przekazaniu

Działając w oparciu o przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 2004, z późn. zm.) Transportowy Dozór Techniczny informuje poniżej o zbędnych i zużytych rzeczowych składnikach majątku, które zostały nieodpłatnie przekazane lub darowane zgodnie z §38 lub §39 Rozporządzenia.

 

DataOgłoszenieZałącznikStatus ogłoszenia
obecnie brak ogłoszeń
  • Wytwarzający / odpowiadający:
  • Stanowisko:
  • Czas wytworzenia:
  • Udostępniający
  • Stanowisko:
Data publikacji:15.09.2022 10:21
Ilość wyświetleń:
  • Zaktualizowane 02.12.2022 09:44 przez Ewa Dorobińska
  • Zaktualizowane 02.12.2022 09:44 przez Ewa Dorobińska
  • Zaktualizowane 24.11.2022 08:00 przez Ewa Dorobińska