24 listopada 2022

Sprzedaż majątku

Działając w oparciu o przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 2004, z późn. zm.) Transportowy Dozór Techniczny informuje poniżej o zbędnych i zużytych rzeczowych składnikach majątku, które są przedmiotem sprzedaży zgodnie z zapisami Rozdziału 3 ww. Rozporządzenia.

Filtrowanie

Numer ogłoszenia Nazwa ogłoszenia Status ogłoszenia Ogłoszenie
Informacja o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego TDT w trakcie Zobacz
Sprzedaż samochodów osobowych zakończone Zobacz
  • Wytwarzający / odpowiadający:
  • Stanowisko:
  • Czas wytworzenia:
  • Udostępniający
  • Stanowisko:
Data publikacji:24.11.2022 08:08
Ilość wyświetleń:
  • Zaktualizowane 24.11.2022 09:27 przez Ewa Dorobińska
  • Zaktualizowane 24.11.2022 09:27 przez Ewa Dorobińska
  • Zaktualizowane 24.11.2022 08:08 przez Ewa Dorobińska