16 lipca 2019

Majątek TDT

Majątek TDT obejmuje dobra ruchome oraz wartości niematerialne i prawne, a także inne prawa mające wartości pieniężne. Stan majątku na 31.12.2021 wynosił:

  1. Rzeczowe aktywa trwałe 172 888 262,38
  2. Wartości niematerialne i prawne 1 055 675,75

 

 

Odwiedziny:

  • Wytwarzający / odpowiadający:Mariusz Sagan
  • Stanowisko:
  • Czas wytworzenia:26.06.2015
  • Udostępniający
  • Stanowisko:
Data publikacji:16.07.2019 13:57
Ilość wyświetleń: