16 lipca 2019

Majątek

Majątek TDT obejmuje dobra ruchome oraz wartości niematerialne i prawne, a także inne prawa mające wartości pieniężne.

  1. Rzeczowe aktywa trwałe 144 457 479,28 zł
  2. Wartości niematerialne i prawne 1 310 394,61 zł
  • Wytwarzający / odpowiadający:Mariusz Sagan
  • Stanowisko:
  • Czas wytworzenia:26.06.2015
  • Udostępniający
  • Stanowisko:
Data publikacji:16.07.2019 13:57
Ilość wyświetleń:

Brak zmian dla tego wpisu.