16 lipca 2019

Majątek TDT

Majątek TDT obejmuje dobra ruchome oraz wartości niematerialne i prawne, a także inne prawa mające wartości pieniężne.

  1. Rzeczowe aktywa trwałe 172 603 578,36
  2. Wartości niematerialne i prawne 917 350,94
  • Wytwarzający / odpowiadający:Mariusz Sagan
  • Stanowisko:
  • Czas wytworzenia:26.06.2015
  • Udostępniający
  • Stanowisko:
Data publikacji:16.07.2019 13:57
Ilość wyświetleń:
  • Zaktualizowane 05.08.2021 06:58 przez Mariusz Sagan
  • Zaktualizowane 05.08.2021 06:58 przez Ewa Dorobińska
  • Zaktualizowane 05.08.2021 06:55 przez Ewa Dorobińska