1

Status prawny

Status Prawny

Transportowy Dozór Techniczny jest państwową osobą prawną utworzoną na podstawie art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym.

Działa jako specjalistyczny organ dozoru technicznego na podstawie:

Transportowy Dozór Techniczny jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

Transportowy Dozór Techniczny prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na podstawie art. 61 ust.1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym.