27 stycznia 2022

Usługi w zakresie przeglądów okresowych, konserwacji, napraw urządzeń i instalacji branży sanitarnej oraz wentylacyjno-klimatyzacyjnych w budynkach Transportowego Dozoru Technicznego

Numer postępowania ZP 2/2022
Rodzaj zamówienia Usługa
Data ogłoszenia
Termin składania ofert/wniosków 09.02.2022 09:00:00
Status postępowania Zakończone
Link do platformy

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/72c7a4e5-5038-4fb8-bf59-7b99a53a422e

W celu prawidłowego złożenia oferty w postępowaniu Wykonawcy powinni się posługiwać Identyfikatorem postępowania: 72c7a4e5-5038-4fb8-bf59-7b99a53a422e

 

Załączniki

Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar i typ Pobierz
1. Ogłoszenie o zamówieniu 27.01.2022 169,85 KB (pdf) Pobierz załącznik
2. SWZ 27.01.2022 1,75 MB (pdf) Pobierz załącznik
3. Załączniki od nr 2.1 do 8 w wersji edytowalnej 27.01.2022 177,97 KB (docx) Pobierz załącznik
4. Załącznik nr 3.1 – Formularz cenowy dla Części I 27.01.2022 29,39 KB (xlsx) Pobierz załącznik
5. Informacja o kwocie, jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia 09.02.2022 119,73 KB (pdf) Pobierz załącznik
6. Informacja z otwarcia ofert 09.02.2022 123,97 KB (pdf) Pobierz załącznik
8. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie Części II 18.02.2022 119,72 KB (pdf) Pobierz załącznik
7. Zawiadomienie o wyniku postępowania w zakresie Część III 18.02.2022 126,33 KB (pdf) Pobierz załącznik
8. Zawiadomienie o wyniku postępowania w zakresie Części I 22.02.2022 130,67 KB (pdf) Pobierz załącznik
9. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty spośród pozostałych ofert w zakresie Części I 04.03.2022 131,89 KB (pdf) Pobierz załącznik
  • Wytwarzający / odpowiadający:
  • Stanowisko:
  • Czas wytworzenia:
  • Udostępniający
  • Stanowisko:
Data publikacji:27.01.2022 14:57
Ilość wyświetleń: