25 stycznia 2022

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących

Numer postępowania ZP 1/2022
Rodzaj zamówienia Dostawa
Data ogłoszenia 25.01.2022
Termin składania ofert/wniosków 10.02.2022 09:00:00
Status postępowania Zakończone
Link do platformy

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/811aa69f-095f-44a8-8af7-4185eacd2285

W celu prawidłowego złożenia oferty w postępowaniu Wykonawcy powinni się posługiwać
Identyfikatorem postępowania:

811aa69f-095f-44a8-8af7-4185eacd2285

Załączniki

Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar i typ Pobierz
SWZ ZP 1_2022 Dostawa materiałów eksploatacyjnych 25.01.2022 302,45 KB (pdf) Pobierz załącznik
Załącznik nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia 25.01.2022 723,82 KB (pdf) Pobierz załącznik
Załącznik nr 2 do SWZ Projektowane postanowienia umowy 25.01.2022 973,74 KB (pdf) Pobierz załącznik
Załącznik nr 3 do SWZ – Wzór formularza oferty 25.01.2022 43,53 KB (docm) Pobierz załącznik
Załącznik nr 3 do SWZ Wzór formularza oferty 25.01.2022 1,25 MB (pdf) Pobierz załącznik
Załącznik nr 3a do SWZ – Wzór formularza cenowego 25.01.2022 55,58 KB (xlsx) Pobierz załącznik
Załącznik nr 3a do SWZ Wzór formularza cenowego 25.01.2022 550,57 KB (pdf) Pobierz załącznik
Załącznik nr 4,4a, 5 do SWZ Wzory oswiadczeń 25.01.2022 764,19 KB (pdf) Pobierz załącznik
Załącznik nr 6 do SWZ – Wzór wykazu dostaw 25.01.2022 47,00 KB (doc) Pobierz załącznik
Załącznik nr 6 do SWZ Wzór wykazu dostaw 25.01.2022 770,67 KB (pdf) Pobierz załącznik
Załączniki nr 4,4a oraz 5 do SWZ – Wzory oświadczeń 25.01.2022 27,89 KB (docx) Pobierz załącznik
Ogłoszenie 25.01.2022 137,81 KB (pdf) Pobierz załącznik
Wyjaśnienie oraz zmiana SWZ ZP 1_2022 z dnia 26.01.2022 26.01.2022 163,22 KB (pdf) Pobierz załącznik
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – 26.01.2022 26.01.2022 45,10 KB (pdf) Pobierz załącznik
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 27.01.2022 27.01.2022 37,31 KB (pdf) Pobierz załącznik
Wyjaśnienie oraz zmiana SWZ ZP 1_2022 z dnia 27.01.2022 27.01.2022 180,63 KB (pdf) Pobierz załącznik
Załącznik nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia po zmianie z dnia 27.01.2022 r 27.01.2022 725,10 KB (pdf) Pobierz załącznik
Załącznik nr 3a do SWZ – Wzór formularza cenowego – po zmianie z dnia 27.01.2022 r. 27.01.2022 55,33 KB (xlsx) Pobierz załącznik
Wyjaśnienia oraz zmiana SWZ 1_2022 z dnia 01.02.2022 01.02.2022 232,40 KB (pdf) Pobierz załącznik
Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia 10.02.2022 115,07 KB (pdf) Pobierz załącznik
Informacja z otwarcia ofert ZP1_2022 10.02.2022 122,65 KB (pdf) Pobierz załącznik
Zawiadomienie o wyniku postępowania ZP 1_2022 17.02.2022 141,02 KB (pdf) Pobierz załącznik
Ogłoszenie o wyniku postepowania-ZP1_2022 28.02.2022 63,31 KB (pdf) Pobierz załącznik
  • Wytwarzający / odpowiadający:
  • Stanowisko:
  • Czas wytworzenia:
  • Udostępniający
  • Stanowisko:
Data publikacji:25.01.2022 08:50
Ilość wyświetleń: