13 kwietnia 2022

Dostawa samochodów

Numer postępowania ZP 9/2022
Rodzaj zamówienia Dostawa
Data ogłoszenia 13.04.2022
Termin składania ofert/wniosków 11.05.2022 09:00:00
Status postępowania Zakończone
Link do platformy

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/f3d2ab66-9bd3-4e08-a113-bb46e8d7e75e

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do publikacji w dniu 08.04.2022 r.

W celu prawidłowego złożenia oferty w postępowaniu Wykonawcy powinni się posługiwać Identyfikatorem postępowania f3d2ab66-9bd3-4e08-a113-bb46e8d7e75e

Załączniki

Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar i typ Pobierz
1. Ogłoszenie o zamówieniu 2022-OJS073-194539-pl 13.04.2022 151,38 KB (pdf) Pobierz załącznik
2. SWZ ZP 9 2022 13.04.2022 338,92 KB (pdf) Pobierz załącznik
Załącznik nr 1.1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia część 1 13.04.2022 641,56 KB (pdf) Pobierz załącznik
Załącznik nr 1.2 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia część 2 13.04.2022 474,76 KB (pdf) Pobierz załącznik
Załącznik nr 1.3 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia część 3 13.04.2022 263,18 KB (pdf) Pobierz załącznik
Załącznik nr 1.4 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia część 4 13.04.2022 460,48 KB (pdf) Pobierz załącznik
Załącznik nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy 13.04.2022 1 020,43 KB (pdf) Pobierz załącznik
Załącznik nr 3.1 do SWZ- Formularz oferty 13.04.2022 131,00 KB (doc) Pobierz załącznik
Załącznik nr 3.2 do SWZ- Formularz oferty 13.04.2022 195,50 KB (doc) Pobierz załącznik
Załącznik nr 3.3 do SWZ- Formularz oferty 13.04.2022 125,00 KB (doc) Pobierz załącznik
Załącznik nr 3.4 do SWZ- Formularz oferty 13.04.2022 137,50 KB (doc) Pobierz załącznik
Załącznik nr 4 do SWZ JEDZ 13.04.2022 74,27 KB (7z) Pobierz załącznik
Załącznik nr 5 do SWZ – Zobowiązanie podmiotu udostepniającego zasoby 13.04.2022 16,64 KB (docx) Pobierz załącznik
Załącznik nr 6 do SWZ – Oświadczenie o aktualności informacji 13.04.2022 18,54 KB (docx) Pobierz załącznik
Załącznik nr 7 do SWZ – Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej 13.04.2022 18,87 KB (docx) Pobierz załącznik
Załącznik nr 8 do SWZ – Wykaz dostaw 13.04.2022 42,50 KB (doc) Pobierz załącznik
SWZ ZP 9 2022 wersja ujednolicona z dnia 20.04.2022 20.04.2022 1,10 MB (pdf) Pobierz załącznik
Wyjaśnienia do SWZ_20.04.2022_ 20.04.2022 134,06 KB (pdf) Pobierz załącznik
Załącznik nr 6 do SWZ – Oświadczenie o aktualności informacji – wersja po zmianach z dnia 20.04.2020 20.04.2022 18,27 KB (docx) Pobierz załącznik
Zmiana treści SWZ z dnia 20.04.2022 20.04.2022 173,14 KB (pdf) Pobierz załącznik
Wyjaśnienia treści SWZ_26.04.2022_ 26.04.2022 140,22 KB (pdf) Pobierz załącznik
Wyjaśnienia treści SWZ_27.04.2022_ 27.04.2022 141,28 KB (pdf) Pobierz załącznik
Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 11.05.2022 120,15 KB (pdf) Pobierz załącznik
Informacja z otwarcia ofert 11.05.2022 134,10 KB (pdf) Pobierz załącznik
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w Części 2 i Części 3 13.05.2022 122,12 KB (pdf) Pobierz załącznik
Zawiadomienie o wyniku postępowania w zakresie Części 1 i Części 4 23.05.2022 129,46 KB (pdf) Pobierz załącznik
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 14.06.2022 2,21 MB (pdf) Pobierz załącznik
  • Wytwarzający / odpowiadający:
  • Stanowisko:
  • Czas wytworzenia:
  • Udostępniający
  • Stanowisko:
Data publikacji:13.04.2022 09:34
Ilość wyświetleń: