29 czerwca 2021

Dostawa paliw

Numer postępowania ZP 14/2021
Rodzaj zamówienia Dostawa
Data ogłoszenia 29.06.2021
Termin składania ofert/wniosków 29.07.2021 09:00:00
Status postępowania Po składaniu ofert/wniosków
Link do platformy

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/95a5d42c-d56d-4ba8-a7ad-5a641cef7263

W celu prawidłowego złożenia oferty w postępowaniu wykonawcy powinni się posługiwać Identyfikatorem postępowania:

95a5d42c-d56d-4ba8-a7ad-5a641cef7263

Załączniki

Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar i typ Pobierz
Ogłoszenie o zamówieniu 2021-OJS123-325434-pl 29.06.2021 58,30 KB (pdf) Pobierz załącznik
SWZ ZP 14_2021- Dostawa paliw 29.06.2021 286,87 KB (pdf) Pobierz załącznik
1. Załącznik nr 1 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy 29.06.2021 839,38 KB (pdf) Pobierz załącznik
2. Załącznik nr 2 do SWZ – Formularz oferty 29.06.2021 1,08 MB (pdf) Pobierz załącznik
3. Załącznik nr 3 do SWZ – JEDZ 29.06.2021 71,65 KB (7z) Pobierz załącznik
4. Załącznik nr 4 do SWZ – Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się 29.06.2021 16,77 KB (docx) Pobierz załącznik
5. Załacznik nr 5 do SWZ – Oświadczenie o aktualności informacji 29.06.2021 18,46 KB (docx) Pobierz załącznik
6. Załacznik nr 6 do SWZ – Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej 29.06.2021 18,61 KB (docx) Pobierz załącznik
WYJAŚNIENIA I ZMIANY 14.07.2021 133,40 KB (pdf) Pobierz załącznik
Załącznik nr 1 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy wersja ujednolicona 14.07.2021 14.07.2021 842,88 KB (pdf) Pobierz załącznik
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia 29.07.2021 713,98 KB (pdf) Pobierz załącznik
Informacja z otwarcia ofert 29.07.2021 112,14 KB (pdf) Pobierz załącznik
Zawiadomienie o wyniku postępowania 06.08.2021 113,34 KB (pdf) Pobierz załącznik
Ogłoszenie o udzieleniu 2021-OJS182-473127-pl (1) 22.09.2021 100,40 KB (pdf) Pobierz załącznik
  • Wytwarzający / odpowiadający:
  • Stanowisko:
  • Czas wytworzenia:
  • Udostępniający
  • Stanowisko:
Data publikacji:29.06.2021 09:51
Ilość wyświetleń: