27 sierpnia 2021

Dostawa gazu do budynków OT TDT

Numer postępowania ZP 20/2021
Rodzaj zamówienia Dostawa
Data ogłoszenia 27.08.2021
Termin składania ofert/wniosków 08.09.2021 09:00:00
Status postępowania Po składaniu ofert/wniosków
Link do platformy

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/a2390198-51a5-4fb5-beaa-a0e24e61fcfc

W celu prawidłowego złożenia oferty w postępowaniu wykonawcy powinni się posługiwać Identyfikatorem z miniPortalu: a2390198-51a5-4fb5-beaa-a0e24e61fcfc.

Załączniki

Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar i typ Pobierz
1. Ogłoszenie o zamówieniu 27.08.2021 99,04 KB (pdf) Pobierz załącznik
2. SWZ 27.08.2021 265,64 KB (pdf) Pobierz załącznik
2.1. Załącznik nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia 27.08.2021 128,50 KB (doc) Pobierz załącznik
2.2. Załącznik nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy 27.08.2021 60,22 KB (docx) Pobierz załącznik
2.3. Załącznik nr 3 do SWZ – Formularz oferty 27.08.2021 25,33 KB (docx) Pobierz załącznik
2.3. Załącznik nr 3a do SWZ – Formularz cenowy 27.08.2021 101,50 KB (doc) Pobierz załącznik
2.4. Załącznik nr 4 do SWZ – Formularz oświadczenia art. 125 ust. 1 ustawy Pzp 27.08.2021 69,36 KB (docx) Pobierz załącznik
2.5. Załącznik nr 5 do SWZ – Formularz oświadczenia dot. Wykonawców wspólnie ubiegających się 27.08.2021 15,95 KB (docx) Pobierz załącznik
3. Wyjaśnienia do SWZ_01.09.2021 02.09.2021 109,33 KB (pdf) Pobierz załącznik
4. Wyjaśnienia do SWZ_03.09.2021_ 03.09.2021 156,41 KB (pdf) Pobierz załącznik
4.1. Załącznik nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy po zmianie z dnia 03.09.2021. 03.09.2021 923,65 KB (pdf) Pobierz załącznik
4.2. Załącznik nr 3a do SWZ – Formularz cenowy po zmianie z dnia 03.09.2021r. 03.09.2021 906,56 KB (pdf) Pobierz załącznik
4.2. Załącznik nr 3a do SWZ – Formularz cenowy po zmianie z dnia 03.09.2021r. 03.09.2021 102,50 KB (doc) Pobierz załącznik
5. INFORMACJA O KWOCIE PRZEZNACZONEJ NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA ZP 20 2021 08.09.2021 714,76 KB (pdf) Pobierz załącznik
6. Informacja z otwarcia ofert ZP 20 2021 08.09.2021 111,54 KB (pdf) Pobierz załącznik
7. Zawiadomienie o wyniku postępowania (2) 17.09.2021 115,27 KB (pdf) Pobierz załącznik
  • Wytwarzający / odpowiadający:
  • Stanowisko:
  • Czas wytworzenia:
  • Udostępniający
  • Stanowisko:
Data publikacji:27.08.2021 13:18
Ilość wyświetleń: