Pracownik na stanowisko Inspektor dozoru technicznego w Zespole Inspektorów w Kielcach
Lokalizacja Kielce
Zespół inspektorów
Opis: Pracownik na stanowisko Inspektor dozoru technicznego w Zespole Inspektorow w Kielcach
Wymagania:  

Obowiązki po odbyciu szkolenia i uzyskaniu uprawnień:

 • przeprowadzanie badań urządzeń technicznych zgodnie z posiadanymi uprawnieniami uzyskanymi po okresie szkolenia,
 • wydawanie decyzji administracyjnych z upoważnienia Dyrektora TDT,
 • prowadzenie ewidencji urządzeń technicznych,
 • udział w komisjach kwalifikacyjnych osób obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne,
 • analiza dokumentacji technicznej urządzeń technicznych
 • analiza wniosków zakładów ubiegających się o uprawnienia w zakresie wytwarzania, naprawy lub modernizacji urządzeń technicznych,
 • bieżąca współpraca z jednostkami organizacyjnymi TDT.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne (o specjalności spawalniczej, mechanicznej lub elektrycznej),
 • dobry stan zdrowia i sprawność fizyczna z uwagi na wykonywanie prac m.in. w przestrzeni zamkniętej i na wysokości pow. 3 m,
 • wymagany staż pracy min. 3 lata w sektorze przemysłowym,
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego i/lub niemieckiego (mile widziana znajomość języka technicznego),
 • odpowiedzialność, dokładność, komunikatywność i samodzielność,
 • odporność na stres,
 • umiejętność pracy indywidualnej i zespołowej,
 • obsługa komputera (pakiet Office),
 • gotowość do pracy w terenie,
 • prawo jazdy kategorii „B”,
 • dodatkowym atutem będzie znajomość zagadnień związanych ze spawalnictwem lub innymi technologiami spajania wykorzystywanymi w przemyśle, m.in. przy urządzeniach ciśnieniowych lub dźwignicowych,
 • dodatkowym atutem będzie znajomość systemów zapewnienia jakości,
 • dodatkowym atutem będzie posiadanie certyfikatów kompetencji w zakresie badań nieniszczących,
 • miejsce pracy: woj. Świętokrzyskie i sporadycznie lubelskie

Zapewniamy:

 • niezbędne narzędzia pracy
 • możliwość realizacji ambicji zawodowych i ciągłego podwyższania kwalifikacji;
 • pakiet szkoleń i świadczeń pozapłacowych.

Wymagane dokumenty:

 • Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV w języku polskim z podpisaną zgodą na  przetwarzanie danych osobowych

Miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy przesłać pod adres: kadry@tdt.gov.pl

Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych