Usługa nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji polegającej na rozbudowie budynku OT4 TDT w Katowicach