1

Dostawa sprzętu serwerowego

W celu prawidłowego złożenia oferty w postępowaniu wykonawcy powinni się posługiwać Identyfikatorem z miniPortalu: 8b6b2f45-a7e3-4ccc-8e5b-dac4b525cc5e