1

Dostawa gazu do budynków OT TDT

W celu prawidłowego złożenia oferty w postępowaniu wykonawcy powinni się posługiwać Identyfikatorem z miniPortalu: a2390198-51a5-4fb5-beaa-a0e24e61fcfc.