Dostawa ciepła z sieci ciepłowniczej do budynku biura TDT w Warszawie