1

Roboty budowlane w zakresie remontu tarasu i remontu dachu budynku OT TDT w Gdańsku

W celu prawidłowego złożenia oferty w postępowaniu Wykonawcy powinni się posługiwać Identyfikatorem postępowania:

d5feb97e-8b3f-419c-aab4-35e8a2f7424d