Struktura Organizacyjna

Zadania związane z działalnością Transportowego Dozoru Technicznego realizowane są przez:

 

1)    Wydziały TDT:

·         Wydział Administracji,

·         Wydział Certyfikacji i Oceny Zgodności;

·         Wydział Finansowy,

·         Wydział Homologacji Pojazdów,

·         Wydział Informatyki i Bezpieczeństwa Informatycznego,

·         Wydział Kontroli,

·         Wydział Stacji Kontroli Pojazdów,

·         Wydział Szkoleń i Egzaminów Zewnętrznych,

·         Wydział Promocji,

·         Wydział Techniki,

·         Wydział Zamówień Publicznych,

·         Wydział do Spraw Odbiorów Technicznych.

 

2)    Samodzielne stanowiska:

·         Stanowisko do Spraw Audytu Wewnętrznego,

·         Stanowisko do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy,

·         Stanowisko do Spraw Kadr,

·         Stanowisko do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych,

·         Stanowisko do Spraw Prawnych,

·         Stanowisko do Spraw Systemu Zarządzania i Ochrony Danych Osobowych.

 

3)    Oddziały Terenowe TDT:

·         Oddział Terenowy TDT z siedzibą w Warszawie, obejmujący swoim zakresem działania obszar województw: mazowieckiego, łódzkiego i podlaskiego,

·         Oddział Terenowy TDT z siedzibą w Lublinie, obejmujący swoim zakresem działania obszar województw: lubelskiego i świętokrzyskiego,

·         Oddział Terenowy TDT z siedzibą w Krakowie, obejmujący swoim zakresem działania obszar województw: małopolskiego i podkarpackiego,

·         Oddział Terenowy TDT z siedzibą w Katowicach, obejmujący swoim zakresem działania obszar województw: śląskiego i opolskiego,

·         Oddział Terenowy TDT z siedzibą w Gdańsku, obejmujący swoim zakresem działania obszar województw: pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego,

·         Oddział Terenowy TDT z siedzibą we Wrocławiu, obejmujący swoim zakresem działania obszar województwa: dolnośląskiego,

·         Oddział Terenowy TDT z siedzibą w Poznaniu, obejmujący swoim zakresem działania obszar województw: wielkopolskiego, zachodniopomorskiego i lubuskiego.

 

4)   Zamiejscowe zespoły inspektorów w oddziałach terenowych TDT w:

·         Warszawie Zespół Inspektorów w:

§  Łodzi, obejmujący swoim zakresem działania obszar województwa łódzkiego,

§  Białymstoku, obejmujący swoim zakresem działania obszar województwa podlaskiego,

·         Lublinie Zespół Inspektorów w:

§  Kielcach, obejmujący swoim zakresem działania obszar województwa świętokrzyskiego,

·         Gdańsku Zespół Inspektorów w:

§  Bydgoszczy, obejmujący swoim zakresem działania obszar województwa kujawsko-pomorskiego,

§  Olsztynie, obejmujący swoim zakresem działania obszar województwa warmińsko-mazurskiego,

·         Poznaniu Zespół Inspektorów w:

§  Szczecinie, obejmujący swoim zakresem działania obszar województwa zachodniopomorskiego.

 

       5) Laboratorium TDT z siedzibą w Krakowie.

Dane adresowe Jednostek Organizacyjnych (Wydziałów, Oddziałów Terenowych i Laboratorium) znajdują się na stronie http://www.tdt.pl/kontakt/jednostka-inspekcyjna-tdt.html

Podpisał: Mariusz Sagan
Dokument z dnia: 07.04.2009
Dokument oglądany razy: 22 137
Opublikował:
Publikacja dnia: 20.04.2018
 
wydruk z dnia: 30.11.2020 // bip.tdt.gov.pl