Status Prawny

Transportowy Dozór Techniczny jest państwową osobą prawną utworzoną na podstawie art. 42 ust.1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym.

Działa jako specjalistyczny organ dozoru technicznego na podstawie:

Transportowy Dozór Techniczny jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

Transportowy Dozór Techniczny prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na podstawie art. 61 ust.1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321).

Podpisał: Mariusz Sagan
Dokument z dnia: 07.04.2009
Dokument oglądany razy: 15 660
Opublikował:
Publikacja dnia: 19.04.2018
 
wydruk z dnia: 26.05.2020 // bip.tdt.gov.pl