Majątek

Wersja archiwalna z dnia 14.02.2018

Majątek TDT obejmuje dobra ruchome oraz wartości niematerialne i prawne, a także inne prawa mające wartości pieniężne.

·         Rzeczowe aktywa trwałe - 60 143 624,48 zł,

·         Wartości niematerialne i prawne - 363 555,45 zł

Podpisał: Mariusz Sagan
Dokument z dnia: 26.06.2015
Dokument oglądany razy: 6 376
Opublikował:
Publikacja dnia: 14.02.2018
 
wydruk z dnia: 19.02.2019 // bip.tdt.gov.pl