Struktura Własnościowa

Transportowy Dozór Techniczny jest państwową osobą prawną powołaną na podstawie art. 42 ust. 1 ustawy 21.12.2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późniejszymi zmianami), zgodnie z art. 42 ust. 3 ustawy o dozorze technicznym.
Skarb Państwa nie odpowiada za zobowiązania TDT, a TDT nie odpowiada za zobowiązania Skarbu Państwa.

Podpisał: Mariusz Sagan
Dokument z dnia: 07.04.2009
Dokument oglądany razy: 10 646
Opublikował:
Publikacja dnia: 14.02.2018
 
wydruk z dnia: 26.05.2020 // bip.tdt.gov.pl