Status Prawny

Wersja archiwalna z dnia 14.02.2018

Transportowy Dozór Techniczny jest państwową osobą prawną utworzoną na podstawie art. 42 ust.1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym.

Działa jako specjalistyczny organ dozoru technicznego na podstawie:

·         Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późniejszymi zmianami),

·         rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 marca 2001 w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu (Dz. U. z 2001 r. Nr 16, poz. 184  z późniejszymi zmianami).


Transportowy Dozór Techniczny jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

Transportowy Dozór Techniczny prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na podstawie art. 61 ust.1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321).

Podpisał: Mariusz Sagan
Dokument z dnia: 07.04.2009
Dokument oglądany razy: 13 138
Opublikował:
Publikacja dnia: 14.02.2018
 
wydruk z dnia: 19.02.2019 // bip.tdt.gov.pl