Struktura Organizacyjna

Wersja archiwalna z dnia 23.07.2010

Zadania związane z działalnością Transportowego Dozoru Technicznego realizowane są przez:


1) Wydziały TDT:

2) Samodzielne Stanowiska.

3) Oddziały Terenowe TDT:

4) Zamiejscowe zespoły inspektorów w oddziałach terenovvych TDT w:

5) Laboratorium

Podpisał: Mariusz Sagan
Dokument z dnia: 07.04.2009
Dokument oglądany razy: 17 376
Opublikował: Mariusz Sagan
Publikacja dnia: 23.07.2010
 
wydruk z dnia: 17.10.2018 // bip.tdt.gov.pl