Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

http://www.tdt.pl/ogloszenia-prasa/zamowienia-publiczne.html


Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne:"Świadczenie usługi ochrony fizycznej"  ZPS 28/2020

Ogłoszenie o zamówieniu


Świadczenie usług cateringowych ZPS 1/2020

Ogłoszenie o zamówieniu

Zmiana Ogłoszenia

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty

Informacja o udzieleniu zamówienia


Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne: "Świadczenie usług medycznych dla Transportowego Dozoru Technicznego", znak sprawy ZP 27/2019

Ogłoszenie o zamówieniu

Informacja o wyborze oferty

Informacja o udzieleniu zamówienia


Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne: "Świadczenie usług pocztowych na rzecz Transportowego Dozoru Technicznego”, znak sprawy ZPS 28/2019

Ogłoszenie o zamówieniu

Informacja o wyborze oferty


Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne: "Świadczenie usługi ochrony fizycznej", znak sprawy ZP 23/2019

Ogłoszenie o zamówieniu

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty

Informacja o udzieleniu zamówienia


Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne: "Świadczenie usług dostępu do obiektów sportowo-rekreacyjnych", znak sprawy ZP 30/2018.

Ogłoszenie o zamówieniu


Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne: "Świadczenie usług dostępu do obiektów sportowo-rekreacyjnych", znak sprawy ZP 30/2018.

Ogłoszenie o zamówieniu


Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne: „Świadczenie usług medycznych dla Transportowego Dozoru Technicznego”, znak sprawy ZPS 30/2017. Treść Ogłoszenia w załączeniu

Ogłoszenie o zamówieniu

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty

Informacja o udzieleniu zamówienia


Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne: „Świadczenie usług pocztowych na rzecz Transportowego Dozoru Technicznego”, znak sprawy ZPS 18/2017. Treść Ogłoszenia w załączeniu.

Uprzejmie informuje, iż Zamawiający dokonuje zmiany treści Ogłoszenia w przedmiotowym postępowaniu, która polega na zmianie treści załącznika nr 2 - Formularz cenowy będący integralną częścią oferty.

Zmiana ogłoszenia

Uprzejmie informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące przedmiotowego postępowania. Wyjaśnienia z dnia 10.10.2017 r oraz zmieniony załącznik nr 1 do szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia w załączeniu

Wyjaśnienia z dnia 10.10.2017

Załącznik nr 1

Informacja o wyborze oferty w dniu 23.10.2017 r. w załączeniu

Informacja o udzieleniu zamówienia


Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne: „Świadczenie usług pocztowych na rzecz Transoprtowego Dozoru Technicznego”, znak sprawy ZPS 22/2016. Treść Ogłoszenia w załączeniu.

Uprzejmie informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące Ogłoszenia o zamówieniu. Wyjaśnienia oraz zmodyfikowany załącznik nr 3 i nr 6 z dnia 04.10.2016 w załączeniu.

Ogloszenie o zamówieniu

Transportowy Dozór Techniczny zamieszcza informację o udzieleniu zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi „Świadczenie usług pocztowych na rzecz Transportowego Dozoru Technicznego” Znak sprawy ZPS 22/2016.
Informacja o udzieleniu zamówienia w załączeniu.

Informacja o udzieleniu zamówienia


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na usługi społeczne "Usługa szkoleniowa dla pracowników Transportowego Dozoru Technicznego", znak sprawy ZPS 2/2017

Transportowy Dozór Techniczny ogłasza postępowanie na usługi społeczne na podstawie art. 138 o ustawy Prawo zamówień publicznych. Treść ogłoszenia w załączeniu.

Ogloszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 01.02.2017 r.

Zamawiający zawiadamia o kolejnej zmianie treści ogłoszenia o zamówieniu. oraz zmieniony załącznik nr 2b z dnia 03.02.2017 r.

Wyjaśnienie treści ogłoszenia z dnia 06.02.2017 r.

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w zakresie części I i części II 

Informacja o udzieleniu zamówienia


Podpisał: Mariusz Sagan
Dokument z dnia: 07.04.2009
Dokument oglądany razy: 9 443
Opublikował:
Publikacja dnia: 12.10.2020
 
wydruk z dnia: 30.11.2020 // bip.tdt.gov.pl