Majątek

Majątek TDT obejmuje dobra ruchome oraz wartości niematerialne i prawne, a także inne prawa mające wartości pieniężne.

1. Rzeczowe aktywa trwałe 144 457 479,28 zł
2. Wartości niematerialne i prawne 1 310 394,61 zł

Podpisał: Mariusz Sagan
Dokument z dnia: 26.06.2015
Dokument oglądany razy: 7 319
Opublikował:
Publikacja dnia: 16.07.2019
 
wydruk z dnia: 26.05.2020 // bip.tdt.gov.pl